Na planinah

Na planinah

Ker se zavedamo pomembnosti naše tradicije, običajev in njihovega izvora, so pomembna kategorija Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka tudi planine.