Ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov

Ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov

Ker se zavedamo pomembnosti naše tradicije, običajev in njihovega izvora, so pomembna kategorija Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka tudi izdelki domače obrti.

Naj pomembnejši prehrambeni lokalno tipični izdelki iz območja Julijskih Alp so siri z zaščiteno označbo porekla: sir Tolminc, Bovški sir in mohant. Poleg teh pa vam bodo naši ponudniki Znaka kakovosti v pokušino ponudili še številne druge dobrote in lokalne specialitete.
Zemljevid ponudnikov pridelkov in izdelkov z Znakom kakovosti Triglavskega narodnega parka

Pridelki in izdelki