Ponudniki z znakom

Ponudniki z znakom

Znak kakovosti Triglavskega narodneka parka

Turistični ponudniki ZKTNP

Zelena shema slovenskega turizma

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka pomeni doseganje visokih standardov odličnosti na okoljskem področju ter trajnostnega delovanja v turistični ponudbi.

Trajnostni koncept in delovanje v skladu s cilji in nameni Triglavskega narodnega parka je poleg privlačne in konkurenčne ponudbe, posebnost, ki nosilce Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka razlikujejo od ostalih turističnih ponudnikov.

Eden od pogojev za pridobitev Znaka kakovosti pa je vključenost ponudnika v ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA.

 

Narava je tudi naša najpomembnejša turistična zaveznica! Vedno več ozaveščenih obiskovalcev od nas enostavno zahteva zelene usmeritve našega turizma.

Ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov

Ker se zavedamo pomembnosti naše tradicije, običajev in njihovega izvora, so pomembna kategorija Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka tudi izdelki domače obrti.

Naj pomembnejši prehrambeni lokalno tipični izdelki iz območja Julijskih Alp so siri z zaščiteno označbo porekla: sir Tolminc, Bovški sir in mohant. Poleg teh pa vam bodo naši ponudniki Znaka kakovosti v pokušino ponudili še številne druge dobrote in lokalne specialitete.

Z Znakom kakovosti Triglavskega narodnega parka nagradimo zaščitene ekološke prehranske pridelke in izdelke lokalnih kmetov, ki so tradicionalna posebnost in njihova proizvodnja poteka po tradicionalnih metodah in receptih. Pridelani ali predelani so iz tradicionalnih surovin, zanje pa imajo kmetje tradicionalno sestavo ali recepturo. Tu nastajajo kakovostni proizvodi s pravim, lokalnim poreklom.

Ti prehrambeni izdelki in pridelki so po svojih specifičnih lastnostih boljši in pozitivno odstopajo od ostalih, saj imajo posebno kakovost in lastnosti, ki so odraz značilnosti njihovega geografskega območja in tradicionalnega načina pridelave.

Čeprav je varstvo in ohranjanje prvobitne narave najpomembnejša naloga vsakega narodnega parka, imajo alpski narodni parki kot temelj trajnostnega razvoja pomembno vlogo in skrb tudi pri ohranjanju avtohtone, pristne kulturne dediščine.

Kulturna dediščina je na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe zelo zanimiva, pestra in pisana, na tem prostoru se srečujejo različni podnebni vplivi, od tod pa izvirajo tudi različne kulture. Vsaka je pustila oz. pušča opazen pečat.

Znanje naših babic in dedkov se je včasih zelo uspešno prenašalo iz roda v rod. Danes pa so samo še redki, ki znajo in poznajo domače obrti do te mere, da jo lahko uspešno predstavljajo in predajajo tudi na naslednje generacije.