Planina Zaslap, nosilka Znaka kakovosti Triglavskega narodnega park v kategoriji Žive planine in skupni pašniki.