Planina Klek, nosilka Znaka kakovosti Triglavskega narodnega park v kategoriji Žive planine/skupni pašniki.