Kako se pridružiti?

Kako se pridružiti?

Zakaj postati nosilec ZKTNP?

 • Ker smo ponosni prebivalci Julijskh Alp
 • Ker nam je mar za naravo in okolje v katerem živimo
 • Ker ZKTNP pomeni višji standard, pravo kakovost in prepoznavnost

Z znakom kakovosti se lahko certificirajo:

 • proizvajalci lokalnih zaščitenih pridelkov in izdelkov
 • turistični ponudniki
 • ekološke turistične kmetije
 • izdelovalci domače in umetnostne obrti
 • zeliščarji, nabiralci
 • rejci avtohtonih pasem domačih živali
 • izobraževalne ustanove

Kako se pridružiti ZKTNP?

Certifikat Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka je namenjen posameznikom ali skupinam, ki s svojim izdelkom in storitvam zagotavljajo visoko kakovost, trajnost in skladnost s cilji narodnega parka.

KDO LAHKO PRISTOPI K POSTOPKU PRIDOBITVE ZNAKA KAKOVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA?

V postopek za pridobitev Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka lahko pristopijo ponudniki produktov in storitev, fizične ali pravne osebe s sedežem na območju občin Triglavskega narodnega parka in/ali Biosfernega območja Julijske Alpe ter imajo ustrezno kakovost, ki jo dokazujejo s prejetimi certifikati. Za vključitev v postopek kandidat izpolni pristopni obrazec, ki ga najdete tukaj.

 
KAKO POTEKA POSTOPEK CERTIFICIRANJA ZA PRIDOBITEV ZNAKA KAKOVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA?

Namen podeljevanja Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je povezati ponudnike in obstoječe certifikacijske sisteme, ki so v skladu s cilji parka in zagotavljajo izdelkom in storitvam nadstandardno splošno in predvsem okoljsko kakovost.

Strokovna komisija za podeljevanje Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka izvaja postopek podeljevanja znaka skozi vse leto. Na podlagi prejema izpolnjenega pristopnega obrazca strokovna komisija poda mnenje, ali so izpolnjene zahteve glede dokazil kakovosti ter predlaga direktorju Javnega zavoda Triglavski narodni park, da izda sklep o podelitvi pravice za uporabo Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka.

KAKŠNI STROŠKI SO POVEZANI S PRIDOBITVIJO ZNAKA KAKOVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA?

 • Postopek pridobitve Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je brezplačen.
 • Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: davorin.koren@tnp.gov.si
 • Za vključitev v postopek kandidat izpolni pristopni obrazec, ki ga najdete tukaj:

Prijava za pridobitev

Pravilnik ZKTNP

Pogoji za pridobitev ZKTNP

Priročnik za nosilce ZKTNP