Turistična kmetija Gartner z domačim imenom "Pr' Odolneku" se nahaja v vasi Studor v Bohinju.