Kekčeva domačija, nosilka Znaka kakovosti Triglavskega narodnega park v kategoriji Ostali nosilci ZKTNP (Ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dediščine).