ŠOLE, DOBRODOŠLE V NAŠI DRUŽINI ZKTNP

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

NOVOST  V 2021

                                                                          

Z znakom kakovosti želimo šolam, članicam Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, podeliti javno priznanje za njihovo predanost in aktivno sodelovanje pri varovanju narave in kulturne dediščine, spodbujanju načel in vrednot, zapisanih v Statutu Skupnosti šol, ter izkazovanju izrednega delovanja pri krepitvi identitete Skupnosti šol.


Doseganje standardov in zahtev bomo presojali s pomočjo meril, ki so zapisane v Ocenjevalnem obrazcu in bo dostopen od 20. aprila dalje.

Zainteresirane šole pozivamo, da do konca aprila izpolnijo Najavo k pristopitvi v certifikacijski sistem Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka in jo posredujejo na skupnost.sol@tnp.gov.si.

Uradni Ocenjevalni obrazec bo na voljo po 20. aprilu 2021, medtem si lahko ogledate osnutek obrazca.

Rok za oddajo uradnega ocenjevalnega obrazca, ki vam ga bomo posredovali, bo 31. maj 2021.

Javni zavod Triglavski narodni park namerava še bolj podpirati šole, ki bodo pridobile Znak kakovosti. Šole, nosilke Znaka kakovosti, bodo imele prednost pri aktivnostih s področja okoljske vzgoje (npr. prednost pri razpisih za naravoslovne dni ...).

Znak kakovosti bo pogoj za sodelovanje v razpisih za pridobivanje “sredstev”, s katerimi bo park podpiral ali sofinanciral okoljevarstvene projekte, izobraževalne aktivnosti, ki so v skladu s cilji narodnega parka.

Javni zavod Triglavski narodni park bo letos v jesenskem času šolam , ki so pridobile Znak kakovosti, podaril učilnico na prostem.

                                                                          

V certifikacijski sistem Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju ZKTNP) se lahko prijavijo izobraževalne ustanove, ki so članice Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

V kolikor zavod oziroma šola združuje več enot (matična in podružnična), je vsaka šola obravnavana kot svoja, avtonomna enota.

  • Certifikat ZKTNP prejme izobraževalna ustanova, ki ima stalni naslov ali sedež na območju UNESCO MaB / Biosfernega območja Julijske Alpe.
  • Izobraževalna ustanova deluje v skladu s cilji in nameni Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1).
  • Certifikat ZKTNP lahko pridobijo izobraževalne ustanove, ki s svojim delom aktivno sodelujejo pri varovanju narave in kulturne dediščine. Spodbujajo načela in vrednote, zapisane v Statutu Skupnosti šol, ter izkazujejo izredno delovanje pri krepitvi identitete Skupnosti šol. Doseganje standardov in zahtev se presoja s pomočjo meril, ki so kot Ocenjevalni obrazec te priloge njegov sestavni del.

Certifikat ZKTNP se izobraževalnim ustanovam podeli za obdobje enega leta. Obstoječi nosilci ZKTNP posredujejo dokazilo - izpolnjen ocenjevalni obrazec o izpolnjevanju pogojev za ZKTNP za tekoče šolsko leto do konca maja. V nasprotnem primeru prične teči postopek za odvzem ZKTNP.

Aktualno

Razpis za pridobitev okoljskih znakov

Do konca avgusta odprt javni razpis za sofinanciranje okoljskih/trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.

Preberi več

Poveži se z nami